Μπορείτε να κατεβάσατε τις δραστηριότητες από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/open?id=0B3AgAm0efWovckhJZHhFNnN3Vkk