Υπηρεσίες για μαθητές Λυκείου

 

Α' Λυκείου

 • Ατομικά Μαθήματα για απόκτηση και ανάπτυξη μαθηματικολογικών δεξιοτήτων
 • Ατομικά μαθήματα για κάλυψη κενών στα μαθηματικά
 • Ατομικά μαθήματα για επανάληψη σε μαθηματικές έννοιες
 • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας των σχολικών μαθημάτων στα μαθηματικά, φυσική και χημεία
 • Εργαστήριο με ασκήσεις για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσαριθμησία,  διάσπαση προσοχής, δυσλεξία κ.α)
 • Εργαστήριο για απόκτηση δεξιοτήτων για λειτουργική μελέτη των μαθημάτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη

 

 

Β' Λυκείου

 • Ατομικά Μαθήματα για απόκτηση και ανάπτυξη μαθηματικολογικών δεξιοτήτων
 • Ατομικά μαθήματα για κάλυψη κενών στα μαθηματικά
 • Ατομικά μαθήματα για επανάληψη σε μαθηματικές έννοιες
 • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας των σχολικών μαθημάτων στα μαθηματικά "Άλγεβρα", "Γεωμετρία" και "Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού"
 • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας για σχολικά διαγωνίσματα στα μαθηματικά "Άλγεβρα", "Γεωμετρία" και "Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού"
 • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας για σχολικές εξετάσεις στα μαθηματικά "Άλγεβρα", "Γεωμετρία" και "Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού"
 • Εργαστήριο με ασκήσεις για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσαριθμησία,  διάσπαση προσοχής, δυσλεξία κ.α)
 • Εργαστήριο για απόκτηση δεξιοτήτων για λειτουργική μελέτη των μαθημάτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη

 

Γ' Λυκείου

 • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις στα "Μαθηματικά Γενικής Παιδείας" και στα "Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού"
 • Ατομικά Μαθήματα για απόκτηση και ανάπτυξη μαθηματικολογικών δεξιοτήτων
 • Ατομικά μαθήματα για κάλυψη κενών στα μαθηματικά
 • Ατομικά μαθήματα για επανάληψη σε μαθηματικές έννοιες
 • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας των σχολικών μαθημάτων στα μαθηματικά "Μαθηματικά Γενικής Παιδείας" και "Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού"
 • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας για σχολικά διαγωνίσματα στα μαθηματικά "Μαθηματικά Γενικής Παιδείας" και "Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού"
 • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας για σχολικές εξετάσεις στα μαθηματικά "Μαθηματικά Γενικής Παιδείας" και "Μαθηματικά Θετικού Προσανατολισμού"
 • Εργαστήριο με ασκήσεις για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσαριθμησία,  διάσπαση προσοχής, δυσλεξία κ.α)
 • Εργαστήριο για απόκτηση δεξιοτήτων για λειτουργική μελέτη των μαθημάτων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη