Υπηρεσίες για μαθητές Γυμνασίου

 

  • Ατομικά Μαθήματα για απόκτηση και ανάπτυξη μαθηματικολογικών δεξιοτήτων
  • Ατομικά μαθήματα για κάλυψη κενών στα μαθηματικά
  • Ατομικά μαθήματα για επανάληψη σε μαθηματικές έννοιες
  • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας για το σχολείο στα μαθηματικά, φυσική και χημεία
  • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας για τα σχολικά διαγωνίσματα στα μαθηματικά, φυσική και χημεία
  • Ατομικά μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις στα μαθηματικά, φυσική και χημεία
  • Εργαστήριο με ασκήσεις για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσαριθμησία,  διάσπαση προσοχής, δυσλεξία κ.α)