Υπηρεσίες Α’ Λυκείου

σχολικό έτος 2017 - 2018

 Ηράκλειο Κρήτης

 

Διδασκαλία - Μαθήματα

  • Άλγεβρα
  • Γεωμετρία
  • Φυσική
  • Χημεία

1 ώρα      15 €

1,5 ώρα   20 €

6 μαθήματα 1,5 ώρας προπληρωμένα  100 €

 

Συμβουλευτική - Coaching - Ειδική Αγωγή

Ενδεικτικά θέματα:

Αποτελεσματική μάθηση (π.χ ενίσχυση μνήμης, αυτόνομη μελέτη, απόκτιση κινήτρων για την εκπαιδευτική δραστηριότητα)

Διαχείριση χρόνου

Προβλήματα στο σχολείο (π.χ παθητική συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες)

Δυσκολίες στο σπίτι

Διαπροσωπικές σχέσεις (π.χ γονείς αδέρφια, φίλους ...)

Διαχείριση  άγχους (π.χ εξετάσεων)

Αρνητικές σκέψεις και πεποιθήσεις (π.χ εάν δεν γράψω καλά στο διαγώνισμα τότε δεν αξίζω)

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης

1 ώρα      20 €

6 συναντήσεις 1 ώρας προπληρωμένες  100 €

 

 

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 τα μαθήματα και οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο χώρο του ενδιαφερόμενου μαθητή.