Υπηρεσίες Συμβουλευτικής - Coaching

 Children-holding-hands-2400px.png

 

 

 


Ομιλίες - Παρουσιάσεις διαφόρων θεμάτων

  • Γονείς
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Παιδιά

 


 

 

 


Ατομικές Συναντήσεις

  • Γονείς
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Παιδιά

 


 

 

 


Συναντήσεις σε Ομάδες (μικρές ομάδες)

  • Γονείς
  • Εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Παιδιά