Υπηρεσίες Συμβουλευτικής - Coaching

Abstract-Brain-Line-Art-Prismatic-300px.png

Coaching can change your Life


 

Children Coaching

Children-holding-hands-2400px.png

 Μερικά άμεσα οφέλη

Μαθαίνουν να κατανοούν πλήρως την κατάσταση στην οποία βρίσκονται

Μαθαίνουν να κατανοούν ότι είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους

Αναγνωρίζουν την αξία και τις συνατότητές τους

Αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους

Κάνουν θετικές αλλαγές στον τρόπο που δρουν, σκέφτονται και αισθάνονται

Αποκτούν σημαντικές δεξιότητες

 

Μερικά συνηθισμένα ζητήματα

Προβλήματα στο σχολείο

Δυσκολίες στο σπίτι

Διαπροσωπικές σχέσεις

Αδερφική ζήλια

Άγχος

Αρνητικές σκέψεις και πεποιθήσεις

 

Τρόποι πραγματοποίησης

Απευθείας με τα παιδιά (Ατομικά ή ομάδες παιδιών)

Μέσω γονιών (Ατομικά με γονιό/γονείς ή ομάδες γονέων)

 

Κόστος

Για ατομικές συναντήσεις με παιδί ή γονιό/γονείς διάρκειας 1 ώρας το κόστος είναι 20

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο χώρο του ενδιαφερόμενου παιδιού/γονέα