Θεωρία
 Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο 1  Εξισώσεις-Ανισώσεις  
Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο 2 (β' μέρος) Τριγωνομετρία   
Επαναληπτικές ερωτήσεις Κατανόησης στο Κεφάλαιο 3 (β' μέρος) Μέτρηση Κύκλου
 
Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επαναληπτικές Ερωτήσεις εφ όλης της ύλης (Με απαντήσεις)
 
     
     
     

 

 

Φυλλάδια Ασκήσεων
Φυλλάδιο στα κεφάλαια 1 και 2 (α' τάξης) Πράξεις μεταξύ φυσικών αριθμών, Πράξεις μεταξύ κλασμάτων, Δυνάμεις, Προτεραιότητα πράξεων, ΕΚΠ
 
Φυλλάδιο στο A7.1-7.7 Αρνητικοί αριθμοί, Απόλυτη τιμή, Αντίθετος αριθμού, Πράξεις μεταξύ ρητών αριθμών
 
Φυλλάδιο στο A7.8 Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό, Πρόσημο δύναμης, Ιδιότητες δυνάμεων ρητών με εκθέτη φυσικό
 
Φυλλάδιο στο A7.9 Δύναμη σε αρνητικό εκθέτη, Κλάσμα υψωμένο σε δύναμη με αρνητικό εκθέτη
 
Φυλλάδιο στο A7.11 Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών, Τυποποιημένη μορφή μικρών αριθμών
 
Φυλλάδιο στο 1.1 Αλγεβρική παράσταση, Επιμεριστική ιδιότητα, Αναγωγή ομοίων όρων
 
Φυλλάδιο στο 1.2 Εξίσωση α' βαθμού, Λύση εξίσωσης, Αναγωγή ομοίων όρων
 
Φυλλάδιο 2ο στο 1.2 Εξίσωση α' βαθμού, Αδύνατη, Ταυτότητα
 
Φυλλάδιο στο 1.4 Μετατροπή των δεδομένων και των ζητούμενων του προβλήματος σε εξισώσεις, Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων
Απαντήσεις
Φυλλάδιο στο 1.5 Ανισώσεις α' βαθμού
 
Φυλλάδιο στο 2.1 Τετραγωνική ρίζα θετοκού αριθμού (ορισμός και συμβολισμός), Συνέπειες του ορισμού της τετραγωνικής ρίζας
 
Φυλλάδιο 2ο στο 2.1 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού, Πυθαγόρειο Θεώρημα
 
Φυλλάδιο στο 3.1 Η έννοια της συνάρτησης, Πίνακας τιμών συνάρτησης
 
Φυλλάδιο στο 3.2 Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων, Προσδιορισμός συντεταγμένων ενός δοθέντος σημείου, Προσδιορισμός ενός σημείου δοθέντος των συντεταγμένων του, Απόσταση δύο σημείων
 
Φυλλάδιο στο 3.3 Ανάλογα ποσά, Η συνάρτηση y=αx, Κλίση της ευθείας y=αx
 
Φυλλάδιο στο 3.4 Η συνάρτηση y=αx+β, Γραφική παράσταση της συνάρτησης y=αx+β, Κλίση της ευθείας y=αx+β
 
Φυλλάδιο στο 3.5 Αντιστρόφως ανάλογα ποσά, Γραφική παράσταση της συνάρτησης y=α/x (υπερβολή)
 
Φυλλάδιο στο Β1.2 Μονάδες μέτρησης εμβαδού
 
Φυλλάδιο στο Β1.4 Αντίστροφο Πυθαγόρειου θεωρήματος
 
Φυλλάδιο στο Β2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας
 
Φυλλάδιο στο Β2.2 Ημίτονο οξείας γωνίας, Συνημίτονο οξείας γωνίας
 
Φυλλάδιο στο Β2.4 Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30,45 και 60
 
Φυλλάδιο στο Β3.3 Μήκος κύκλου
 
Φυλλάδιο στο Β3.5 Εμβαδόν Κυκλικού δίσκου
 

 

 

 

Φύλλα Εργασίας
Φύλλο εργασίας στο A7.8 Δυνάμεις ρητών με εκθέτη φυσικό
 
Φύλλο εργασίας στο A7.9   Δυνάμεις ρητών με εκθέτη ακέραιο
 
 Φύλλο εργασίας στο 1.1  Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις
 
 Φύλλο εργασίας στο 1.2
Εξισώσεις α' βαθμού  

 

 

Διαγωνίσματα
Διαγώνισμα στα Κεφάλαια 1,2 (α' μέρος) και Κεφάλαιο 1 (β' μέρος) Εξισώσεις-Ανισώσεις, Πραγματικοί Αριθμοί, Εμβαδά επίπεδων σχημάτων-Πυθαγόρειο Θεώρημα  
Διαγώνισμα στα Κεφάλαια 1,2 (β' μέρος)
Εμβαδά επίπεδων σχημάτων-Πυθαγόρειο Θεώρημ, Τριγωνομετρία  
     
     
     

 

 

Τεστ
Τεστ στο Κεφάλαιο 1 Εξισώσεις-Ανισώσεις  
     
     
     
     

 

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις
 Ασκήσεις στο κεφάλαιο 1  Εξισώσεις, Προβλήματα με εξισώσεις, Ανισώσεις
 
 Ασκήσεις για τα Χριστούγεννα
Δυνάμεις Ρητών, Εξισώσεις-Ανισώσεις, Πραγματικοί αριθμοί, Εμβαδά επίπεδων σχημάτων και Πυθαγόρειο θεώρημα
 
 Ασκήσεις για το Πάσχα
Δυνάμεις Ρητών, Εξισώσεις-Ανισώσεις, Πραγματικοί αριθμοί, Συναρτήσεις,
Εμβαδά επίπεδων σχημάτων και Πυθαγόρειο θεώρημα, Τριγωνομετρία, Μέτρηση Κύκλου
 
 Ασκήσεις επαναληπτικές
Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις, Εξισώσεις α' βαθμού, Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων, Ανισώσεις α' βαθμού, Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού, Άρρητοι αριθμοί - Πραγματικοί αριθμοί, Προβλήματα, Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας, Μονάδες μέτρησης επιφανειών, Εμβαδά επίπεδων σχημάτων, Πυθαγόρειο Θεώρημα, Εφαπτομένη οξείας γωνίας, Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30,45 και 60, Εγγεγραμμένες γωνίες, Κανονικά πολύγωνα, Μήκος κύκλου, Εμβαδό κυκλικού δίσκου
 

 

 

 

 

 

Ύλη

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Κεφ. 7ο: Θετικοί και Αρνητικοί Αριθμοί (Δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη)

7.8  Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό

7.9  Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη ακέραιο

7.10  Τυποποιημένη μορφή μεγάλων και μικρών αριθμών

 

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου» των Παναγιώτη Βλάμου, Παναγιώτη Δρούτσα, Γεωργίου Πρέσβη, Κωνσταντίνου Ρεκούμη:

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1.1  Η έννοια της μεταβλητής –  Αλγεβρικές παραστάσεις

1.2  Εξισώσεις α' βαθμού

1.4  Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων 

1.5  Ανισώσεις α' βαθμού 

 

Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1  Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού 

2.2  Άρρητοι αριθμοί –  Πραγματικοί αριθμοί 

2.3  Προβλήματα 

 

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

3.1  Η έννοια της συνάρτησης

3.2  Καρτεσιανές συντεταγμένες –  Γραφική παράσταση συνάρτησης  (χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3 ). 

3.3  Η συνάρτηση   

3.4 Η συνάρτηση  ( χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της μορφής «» και «Σημεία τομής της ευθείας   με τους άξονες»).

3.5  Η συνάρτηση   –  Η υπερβολή 

 

Κεφ. 4ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4.1  Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός –  Δείγμα 

4.2  Γραφικές Παραστάσεις

4.3  Κατανομή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων

4.5  Μέση τιμή – Διάμεσος (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»)

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ  ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

1.1  Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας 

1.2  Μονάδες μέτρησης επιφανειών

1.3  Εμβαδά επίπεδων σχημάτων 

1.4  Πυθαγόρειο θεώρημα 

 

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ  ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

2.1  Εφαπτομένη οξείας γωνίας 

2.2  Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας (χωρίς την παρατήρηση β της σελίδας 143). 

2.4  Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών και 

 

Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

3.1  Εγγεγραμμένες γωνίες 

3.2  Κανονικά πολύγωνα 

3.3  Μήκος κύκλου 

3.5  Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

 

Κεφ. 4ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ  ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

4.1 Ευθείες και επίπεδα στο χώρο 

4.2 Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου

4.3  Όγκος πρίσματος και κυλίνδρου

4.4  Η πυραμίδα και τα στοιχεία της

4.6  Η σφαίρα και τα στοιχεία της